HSI Informatyka w biznesie i administracji

logo odpady2Moduł oprogramowania Opłata za Odpady jest sprawdzonym oprogramowaniem działającym od lat w wielu Urzędach. Firma Tensoft jest autorem oprogramowania wspomagającego gospodarowanie odpadami. Moduł Opłata za Odpady jest jednym z modułów systemu ADAS (Aplikacje dla Administracji Samorządowej). Moduł ten został aktualnie poszerzony o funkcjonalności potrzebne do spełnienia Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Na System do naliczania opłat za odpady składają się następujące moduły:

 • lista odpady Moduł Opłata za odpady (naliczanie opłat)
 • lista odpady Moduł Księgowości windykacyjnej (indywidualne karty kontowe)
 • lista odpady Moduł Kasa
 • lista odpady Moduł Administratora (zarządza użytkownikami)
 • lista odpady Portal WWW (komunikacja z mieszkańcami oraz firmami wywozowymi)

odpady 2

System „Opłata za odpady” umożliwia stuprocentową realizację zadań narzuconych przez ustawę w tym m.in.:

 • lista odpady ewidencję nieruchomości na których powstają odpady komunalne
 • lista odpady prowadzenie rejestru firm wywozowych
 • lista odpady ewidencję związaną ze sposobem odprowadzania nieczystości ciekłych z lokali
 • lista odpady monitoring wywozu nieczystości ciekłychoplata za odpady
 • lista odpady ewidencję deklaracji /decyzji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ewidencję uiszczających opłaty ( podatników) oraz bazy indywidualnych kart kontowych, zgodnie z ordynacją podatkową
 • lista odpady weryfikację danych w oparciu o ewidencję ludności ( np. Ewidencja Ludności, protokół 1B) oraz ewidencję podatkową
 • lista odpady windykację, w tym automatyczne wyliczanie odsetek, emisja upomnień, emisja tytułów wykonawczych.
 • lista odpady tworzenie sprawozdania o dochodach (Rb27s)
 • lista odpady wymianę informacji między firmą wywozową, a urzędem
 • lista odpady możliwość składania deklaracji poprzez Portal WWW
 • lista odpady rejestrowanie sprawozdań od firm wywozowych oraz tworzenie i przesyłanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
 • lista odpady możliwość stosowania kodów kreskowych na deklaracjach / decyzjach / umowach
 • lista odpady korzystanie z płatności masowych (indywidualne konta bankowe)

 

odpady 3

Dla mieszkańców

 • lista odpady składanie deklaracji za odpady
 • lista odpady wydruk uzupełnionej deklaracji
 • lista odpady podgląd rejestru firm wywozowych w gminie
 • lista odpady podgląd tras zbiórki odpadów
 • lista odpady archiwum ustaw i rozporządzeń
 • lista odpady zakładka dla najmłodszych zachęcająca do sortowania odpadów najmłodszych
 • lista odpady moduł skarg i wniosków
 • lista odpady moduł informacji dotyczących wywozu odpadów (CMS)
 • lista odpady komunikacja z ePUAP

Dla firm wywozowych

 • lista odpady logowanie do systemu dla firm wywozowych
 • lista odpady rejestr punktów adresowych z wykorzystaniem GoogleMaps
 • lista odpady rejestr tras danej firmy wywozowej
 • lista odpady dodawanie odczytów dla punktów adresowych
 • lista odpady formularz składania sprawozdań dla firm wywozowych
 • lista odpady moduł dokumentów dla firm wywozowych
 • lista odpady interfejs przyjmowania sprawozdań w formie plików XML

Pracujemy dla najlepszych

BIZNES
 • logo agra
 • logo aluprof
 • logo assa
 • logo bedmet
 • logo bs
 • logo castorama
 • logo chemsped
 • logo gaz
 • logo grupakapitalowa
 • logo medrem
 • logo mercure
 • logo modern
 • logo nto
 • logo odra
 • logo orlen
 • logo piechota
 • logo po
ADMINISTRACJA
 • logo giw
 • logo izba
 • logo kobior
 • logo nadlesnictwo
 • logo mielec
 • logo namyslow
 • logo poopole
 • logo witd
 • logo uj
 • logo umww