HSI Informatyka w biznesie i administracji

ue1

HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie HSI Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0020/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 529 613,64 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 275 755,46 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy.

Realizacja celu odbędzie się dzięki wdrożeniu sytemu klasy ERP z wykorzystaniem systemów analizy
informacji zarządczej BI, stworzeniu e-sklepu oraz stworzeniu i wdrożeniu INTEGRATORA, dzięki któremu możliwa będzie integracja oraz automatyzacja wszystkich procesów wewnętrznych
przedsiębiorstwa wnioskodawcy w obszarach funkcjonalnych marketingu i sprzedaży, produkcji i gospodarki materiałowej, prawa, księgowości i finansów oraz zasobów ludzkich.

ue2

Pracujemy dla najlepszych

BIZNES
 • logo agra
 • logo aluprof
 • logo assa
 • logo bedmet
 • logo bs
 • logo castorama
 • logo chemsped
 • logo gaz
 • logo grupakapitalowa
 • logo medrem
 • logo mercure
 • logo modern
 • logo nto
 • logo odra
 • logo orlen
 • logo piechota
 • logo po
ADMINISTRACJA
 • logo giw
 • logo izba
 • logo kobior
 • logo nadlesnictwo
 • logo mielec
 • logo namyslow
 • logo poopole
 • logo witd
 • logo uj
 • logo umww